ค้นหาบทความ

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ภูเก็ต
**Buddha Ming mongkhon Naga Khiri**